Data Anggota
List Data | Cari Data
No. Foto Diri Nama/Fraksi/Dapil AKD
1 MUHAMMAD YUSNAR YUSUF SARAGIH, S.Hi
F-DPS / DAPIL IV
2 SUGIATIK, S.Ag
F-DPS / DAPIL V
3 SATUMIN, S.Pd
F-DPS / DAPIL I
4 SAIDUL BAHRI PURBA
F-DPS / DAPIL IV

« Previous | 1 | 2 | 3